Algemene voorwaarden

 1. Inschrijving voor een cursus bij Het Reservaat vindt plaats op de website.
 2. Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Daarna wordt de aanmelding officieel en wordt de betalingsverplichting actief.
 3. Het Reservaat stuurt een factuur voor de ingeschreven cursus.
 4. De betaling dient voor de start van de cursus te worden voldaan.
 5. Na afloop van de cursus eindigt de overeenkomst tussen de cursist en Het Reservaat. Er kan vervolgens voor een nieuwe cursus worden ingeschreven.
 6. Het Reservaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, diefstal en vernieling van eigendommen van cursisten. Deelname is geheel op eigen risico.
 7. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, of waar verschillende uitleg nodig is, beslissen Esther Cornelissen, Danielle Struis en Charlotte Hoek.

Spelregels

 1. Dansen, zingen en toneelspelen doen we samen met respect voor andere leden en de leiding.
 2. Iedereen is welkom om bij ons deel te nemen aan de lessen ongeacht aard, handicap, religie etc. Bij handicaps zal natuurlijk in overleg met het lid en de leiding bekeken worden of de les passend is/gemaakt kan worden.
 3. Ook voor ouders en belangstellenden geldt dat we respect hebben voor elkaar, publiek en leiding.
 4. Verder zorgen we voor onze eigen spullen in de kleedkamers, maar ook voor de rekwisieten, kostuums, decorstukken en de accommodatie zelf.
 5. Ga zorgvuldig om met toestellen en apparatuur in de zalen, ze zijn duur en niet altijd eigendom van Het Reservaat.

Reglementen

 1. Zorgvuldig omgaan met privacy en vertrouwen wordt verwacht door Het Reservaat van zowel de leiding als de cursisten en het publiek. Als beeldmateriaal wordt gemaakt tijdens lessen of optredens, dan worden deze zorgvuldig gebruikt voor interne doeleinden en op de Social Media van Het Reservaat.
 2. Mocht het gebruik van beeldmateriaal echt niet gewenst zijn, laat de leiding dat schriftelijk weten, zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Nogmaals, beeldmateriaal wordt nooit zomaar ondoordacht gepubliceerd.
 3. Persoonsgegevens opgegeven bij inschrijving gebruiken we voor de administratie. Na de laatste mutatie en de daarna verplichte bewaartermijn van de belastingdienst zullen deze worden verwijderd.
 4. Kom je grensoverschrijdend gedrag tegen dan gaan we met elkaar in gesprek voor een oplossing.
 5. Ziet u grensoverschrijdend gedrag, meld het dan aan onze vertrouwenspersoon via vertrouwen@hetreservaat.nl of telefoonnummer: 06-51812486